...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
Вересень
 
Засідання № 1 (настановче)
Очікувані результати: Члени педагогічної ради зможуть зробити внесення пропозицій і коректив до регламентації і організації діяльності педагогічного колективу закладу в новому навчальному році; ознайомлення з планом роботи на навчальний рік, усвідомлення основних цілей і задач, перспектив розвитку закладу; визначення відповідальних за конкретні результати роботи.
Порядок денний:
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради (Гусєва Л.Д.)
2. Презентація річного плану роботи ДНЗ на 2013-2014 н.р. Затвердження плану роботи ДНЗ на новий навчальний рік (Гусєва Л.Д., Надточей В.О. Голосування).
3. Проблемний аналіз роботи дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період 2013р. (Прокопенко В.М.).
4. Презентація, затвердження освітніх програм (додаткових комплексних, парціальних) та методичних посібників для навчально-виховної роботи на 2013-2014н.р. (Надточей В.О. Голосування).
5. Презентація та затвердження програми підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів на 2013-2014 н.р. (Надточей В.О. Голосування).
6. Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу (Надточей В.О. Голосування).
7. Затвердження порядку встановлення премій та відзнак педагогічним працівникам (Гусєва Л.Д. Голосування).
8. Затвердження циклограми і регламенту засідань та нарад (Гусєва Л.Д. Голосування). Вибори секретаря педагогічної ради (голосування).
 
Рішення педради тут

 
 Листопад
 
Засідання № 2 (тематична педрада)
Тема: Морально-духовне виховання дошкільників.
Очікувані результати: Узагальнення знань педагогів про зміст, форми і методи роботи, щодо морально-духовного виховання дошкільників на засадах українознавчого компоненту. Залучення учасників навчально-виховного процесу до впровадження в роботу закладу музейної педагогіки. Реалізація освітніх програм на основі методів і ресурсів музейної педагогіки.
 Порядок денний:
 
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради (Гусєва Л.Д.)
2. Морально-духовне виховання дошкільників на засадах українознавчого компоненту. Теорія та практика. (Доповідь Вишневецька Т.Д.)
3. Стан впровадження української етнопедагогіки в освітньо-виховний процес дошкільного закладу. (Надточей В.О., аналітична довідка)
 
Рішення педради тут
 
 
Лютий 

Засідання № 3 (тематична педрада-ділова гра)
Тема: Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності.
Очікувані результати: Реалізація вимог базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітніх програм, щодо виховання працелюбності як базової якості особистості дошкільника. Підвищення рівня теоретичної підготовки вихователів з питань планування та методики організації трудової діяльності, раціональної її організації протягом дня.
 Порядок денний:
 
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради (Гусєва Л.Д.).
2. Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності. (Гусєва Л.Д., доповідь).
3. Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в дитячому садку. (Надточей В.О., аналітична довідка).
4. Особливості трудової діяльності в дошкільному віці. (Кириченко Л.А., консультація-презентація). Про дидактичний матеріал педагогів, що буде представлено на міській педагогічній виставці «Освіта Славутича – 2014» (Надточей В.О.).
 
Рішення педради тут
 
Травень 
Засідання № 4 (тематично-підсумкове)
Тема: Готовність дошкільників до навчання в школі
 Очікувані результати: Визначення рівня підготовки дітей до подальшого навчання в школі; підведення підсумків роботи колективу за навчальний рік; затвердження плану роботи на літній період.
Порядок денний:
 
Частина І.
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради (Гусєва Л.Д.).
2. Готовність дошкільників до навчання в школі (Ковтуненко Н.В., звіт про підсумки діагностики).
3. Робота ДНЗ у літній оздоровчий період 2014р. (Надточей В.О., Прокопенко В.М., презентація плану).
4. Результати проведення педагогічної виставки «Освіта Славутича» та участь в ній педагогів закладу (Надточей В.О.).
5. Творчі звіти педагогів. (Вишневецької Т.Д., Щербак Н.М., Верещагіної Т.О., Підгайної Л.М.).
Частина ІІ. Церемонія «Працюй професійно! Святкуй яскраво!» (творча група з підготовки церемонії, ділова гра-свято).
 

Рішення педради тут

Сентябрь

КРУНК