...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
Головна » 2012 » Вересень » 13 » Сторіночки історії педагогіки. ПЕРШИЙ «САДІВНИК» ДИТЯЧОГО САДКА.
6:31 PM
Сторіночки історії педагогіки. ПЕРШИЙ «САДІВНИК» ДИТЯЧОГО САДКА.
 
   Ім’я цього чоловіка, як не дивно, стало відомим у педагогічному світі завдяки його послідовнику й учню, який навіть не підозрював, що буде цим самим «учнем і послідовником»…

  Та вийшло так, що видатний наш співвітчизник, педагог зі світовим ім’ям Костянтин Ушинський, а на той час – просто вдумливий і не дуже зручний для царської влади педагог, після призначення на роботу до Гатчинського сирітського інституту натрапив там на опечатану попередниками бібліотеку, яка належала колишньому інспекторові класів Єгору Йосиповичу Гугелю…

 

  Знайомство з книгами, що були там зібрані, а також із щоденниками і робо­чими записами самого Гугеля справило величезне вражен­ня на Ушинського, який від­тоді почав вважати його своїм учителем. А сам Гугель називав себе послідовником знаменито­го Песталоцці, чиї педагогічні ідеї знаходили тоді все більше прихильників у європейських освітянських колах.

ШАФА, ЩО ЗМІНИЛА ПЕДАГОГІКУ

  Народився Єгор Йосипович 1804 року в німецькій Саксо­нії, потім п’ятирічним сиро­тою був вивезений до Росії. Далі в його біографії вели­чезна лакуна – невідомо, хто саме виховував хлопця, і чому він почав опановувати педаго­гічну науку. Але навіть із не­значних уривків біографії, що дійшли до нашого часу, мож­на зробити висновки, що тінь великого Песталоцці переслі­дувала його протягом усього життя. Наприклад, йому пота­ланило виховуватися в пансіоні Йогана Мюральта, який був палким прихильником педаго­гічних ідей Песталоцці. Мож­ливо, саме тут і сформувалися життєві та професійні переко­нання Єгора Гугеля. Бо коли він, відпрацювавши виклада­чем у вищезгаданому пансіоні, прийшов на викладацьку робо­ту до Гатчинського виховного будинку, (з 1837 року – сирітський інститут), у його мізках, вочевидь, вже був складений подальший план роботи, причо­му спирався він ні на що інше, як на досвід роботи та ідеї Йогана Песталоцці.

  Молодість і заповзяття пе­дагога не залишилися непо­міченими в освітянському се­редовищі школи-інституту. Одразу треба сказати кіль­ка слів про, власне, сам на­вчальний заклад. Спочатку в 1803 році у містечку Гатчи­на поблизу Санкт-Петербурга за наказом імператриці Марії Федорівни створили вихов­ний будинок для сиріт – ді­тей російських офіцерів, які загинули під час воєнних дій. Потім, вже за царювання Ніколая І, його перетворили на Гатчинський сирітський інсти­тут, єдиний у Російській ім­перії закритий навчальний за­клад для чоловіків. Приймали сюди лише дітей чиновників і військовослужбовців, з 4 до 14 років. Освіту інститут на­давав таку, що по закінчен­ню випускник міг вступити до найпрестижніших універ­ситетів, обрати собі фах за бажанням. Тут функціонува­ло чимале власне господар­ство, інститут був забезпече­ний так, що дітям і викладачам не треба було відволікатися на побутові дрібниці.

  Там і розпочав свою діяль­ність учитель, небайдужий і до дітей, і до методики їх ви­ховання. Єгор Гугель навчав­ся у древньокитайських, анти­чних, середньовічних педагогів, і розробив врешті-решт власну систему виховання – творчу, гуманістичну, ефективну. Саме ці твори і записи самого Гугеля знайшов у «історичній шафі» Ушинський.

ІДЕЙНИЙ «БАТЬКО» ДОШКІЛЬНЯТ

  Поняття «дитячий садок» для нас таке саме звичне, як, ска­жімо, вода чи їжа. Сьогодні важко навіть уявити, що дітей можна виховувати якось інак­ше. Але, щоб дійти до практич­ного втілення ідеї дошкільного виховання і навчання людству, зокрема європейській педаго­гічній спільноті, потрібні були сотні років важкої практики і конкретні приклади педагогіч­ної професійної самовідданос­ті вчителів-одинаків на зразок того самого Песталоцці.

  Єгор Гугель не лише випле­кав у собі ідею сучасного ди­тячого садка, а й зумів реалі­зувати її на практиці. У 1832 році він у стінах Гатчинського виховного дому для сиріт ство­рив першу в Російській імперії «малолітню школу» – для ді­тей 4 – 6 років. Спочатку там навчалися всього 10 хлопчиків, потім, коли школу було пере­творено на інститут (за п’ять років), там проходили навчаль­ний курс уже 120 дітей. Осно­вне завдання: підготувати хлоп­чаків до вступу в інститут. Сам Гугель вважав, що його завдан­ням є «правильний напрям роз­витку дитячих здібностей».

  Сталося диво: сама присут­ність у стінах навчального закла­ду Єгора Гугеля зробила інститут ледь не взірцем демократичної педагогічної думки – і це в Ро­сії, де у школах панувала «палич­на» дисципліна! До того ж ра­зом з однодумцями Єгор Гугель у 1833 – 1834 роках організував випуск «Педагогічного журна­лу», в якому пропагував власні ідеї та передовий досвід євро­пейських освітян. Журнал, до речі, цікаво читати й досі, на­писаний він мовою, якій можуть позаздрити і деякі сучасні пе­дагогічні видання: доступною і переконливою.

  Надто популярним ставав Гугель і серед учнів, і в сере­довищі російських педагогів. Цього вже освітянське на­чальство стерпіти не змогло. Його почали цькувати, заби­рати в нього викладацькі го­дини, інститутські бюрократи, як це трапляється й досі, по­чали брати гору. Єгор Гугель був від народження дуже враз­ливим, боротися з нерозумін­ням і невіглаством не міг, за­хворів на нервовий розлад, а потім і помер, не доживши на­віть до 40 років – у 1842-му.

  Тоді й була опечатана шафа з його книгами, доступ до якої заборонили, аж поки до неї не дістався Костянтин Ушинський.

  До речі: систему виховання й елементарної освіти для ВСІХ дітей, і саму назву – «дитячий садок» придумав співвітчизник Єгора Гугеля, Фрідріх Фребель. Він вважав, що діти – справ­ді – «квіти життя», і виро­щувати їх повинні садівники й садівниці, звідси і назва: «дитячий садок»!

Ольга КОВАЛЕНКО

Стаття з сайту: pedpresa.com

Переглядів: 495 | Додав: GusevaL | Рейтинг: 5.0/7
Всього коментарів: 1
1
1 Tany   [Матеріал]
Песталоцці, Фребель, Гугель, Ушинський вони і справді зробили великий вклад у педагогіку. І я думаю кожен педагог знає напамять слова "Діти -"квіти життя", і вирощувати їх повинні садівники і садівниці."

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Сентябрь

КРУНК