...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
Головна » 2012 » Квітень » 11 » Я люблю свой детский сад! В нем полным-полно ребят. Раз, два, три, четыре, пять… Жаль, что всех не сосчитать! Про права та обов'язки!
10:39 AM
Я люблю свой детский сад! В нем полным-полно ребят. Раз, два, три, четыре, пять… Жаль, что всех не сосчитать! Про права та обов'язки!  Будь-який державний дошкільний навчальний заклад в Україні у своїй діяльності керується основними документами, в яких визначені права людей як об’єктивну категорію, систему встановлених та охоронюваних державою загальнообов’язкових, визначених норм (правил), що врегульовують найважливіші суспільні відносини. В нашому суспільстві право пов'язане з державою і не може існувати окремо від неї, оскільки його загальнообов'язковість забезпечується заходами державного впливу, а самі норми як правило приймаються, змінюються або скасовуються тільки державними органами.
  Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інші законодавчі акти, акти Президента України, Кабінету Міністрів, накази Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про дошкільний навчальний заклад та власний статут, Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини - документи, якими керується наш заклад.
   Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, таких як: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, формування їх особистості, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти тощо.
   Процес навчання і виховання та розвитку дітей дошкільного віку базується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, здійснюється відповідно до річного плану роботи ДНЗ, робочого навчального плану, планів освітньо-виховної роботи з дітьми кожної вікової групи дітей, де передбачено окремий розділ з шістьма підрозділами з правової та правозахисної роботи з учасниками навчально-виховного процесу,  які включають ряд правових заходів з дітьми, заходів з громадського виховання, формування у дітей дошкільного віку духовних цінностей, виховання правосвідомості,  розуміння своїх прав та обов’язків. Зупинимось на деяких принципах Декларації прав дитини (міжнародна декларація, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року).

Права дитини

Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.
 Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.
 Принцип 3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.
 Принцип 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включно з належним допологовим і післяпологовим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.
 Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.
 Принцип 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.
 Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства. Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.
 Принцип 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.
 Принцип 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.
 Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

                                     Пам'ятка батькам дитини дошкільного віку

Виховуємо у дошкольника свідоме ставлення до себе 

 • Привчаємо дитину уважно ставитися до себе, виявляти інтерес до своїх особливостей, станів, якостей, поведінки, результатів праці тощо.
 •  Вправляємо в умінні спостерігати за собою в різних життєвих ситуаціях, порівнювати різні враження про себе, радіти більшості з них.
 •  Надаємо перевагу запитальній формі звернень до дитини: "А ти як вважаеш?", "Якої ти думки про це?", "Ти зі мною згоден?", "Чому так?", "Чому ні?" тощо.
 •  З розумінням ставимось до намагань малюка з'ясувати в дорослого, чому слід виконувати те чи інше завдання, яка з цього користь для нього самого та інших людей.
 •  Культивуємо самостійну поведінку: прийняття власного рішення, відповідальність за його наслідки, об'єктивну оцінку результатів своєї праці, якостей, вчинків, надання комуь-чомусь переваг та відмова від них.
 •  Надаємо часом дошкільникові можливість самому обирати вид діяльності, складність варіанта та спосіб виконання, манеру оформлення кінцевого продукта.
 •  Привчаємо виробляти прогностичне та ретроспективне самооцінне судження, сприяємо формуванню позитивного образу - Я, підтримуємо віру дитини в себе, висловлюємо довіру до її можливостей та намірів.
 •  Заохочуємо робити припущення, обгрунтовувати та висловлювати власну думку.
 •  Завжди відповідаємо на запитання дитини, не уникаємо складних, незручних для себе.
 •  Надаємо вихованцю можливість усамітнитися, засередитися на своїх думках і переживаннях, поважаємо його прагнення розпорядитися собою на власний розсуд.
   

Плекаємо мовлену особистість 

 • Дбаємо про розвиток мовленої особистості, намагаємося не уподібнювати зайняття з мови урокам.
 •  Ставимося до слова не лише як до інструмента відтворення почутої від дорослого мови, а як до дійства розкриття свого внутрішнього світу, свого ставлення до людей, що навколо та самої себе.
 •  Пам'ятаємо: слово - категорія індивідуальна, різні характеристики мовленнєвої діяльності притаманні дівчаткам та хлопчикам, "жвавчикам" та "млявчикам", розкутим та сором'язливим малюкам.
 •  Диференціюємо поняття "мова" та "мовлення"; надаємо приоритет мовленнєвому розвитку дошкільнят, навчаємо їх висловлюватися, передавати словом різноманітні життєві враження.
 •  Намагаємося не вказувати щоразу дитині на мовленнєві недоліки та вади, повсякчас виправляти недоречності або помилки: мова - не самоціль, а важливий засіб спілкування.
 •  Не орієнтуємося на активний словник як на основний показник мовленнєвого розвтику дошкольника. Пасивний словник може лишитися неоціненним, тоді як саме він є важливим показником особистісного ставлення вихованця.
 •  Розвиваємо мовленнєву особистість у широкому життєвому контексті.
 •  Не центруємося на проблемі "навчити читати", бо ж навченний не означає "розумніший" чи "щасливіший" за інших. Якщо дитина схильна до читання - вчимо її цього та радіємо разом з нею; не хоче - терпляче чекаємо, заохочуємо, запрошуємо, не вдаємося до примусу. Головне - розуміти, що навчаються читати усі, а от чи полюбить дитина читати, чи зможе винисти для себе щось корисне з примусового читання?
   

Сприяємо фізичному зростанню дошкільника 

 • Пов'язуємо фізичне не лише з розвитком м'язів, а й з предметно-практичною діяльністю дитини.
 •  Спокійно розглядаємо разом з дитиною людьське тіло, повідомляємо елементарну інформацію про призначення різних його частин, органів.
 •  Говоримо дитині правду (адаптовану для віку) про зародження нового життя, призначення статєвих органів, про взаємини чоловіка та жінки, навчаємо диференціювати статєву належність людини.
 •  Навчаємо малюка орієнтуватись в основних ознаках здоров'я та хвороби, самостійно виявляти їх, повідомляти дорослому про нездужання та неблагополуччя.
 •  Вчимо орієнтуватися в безпечному-небезпечному, корисному-шкідливому, для життя і здоров'я; обігруємо непрості життєві ситуації, пропонуємо дитині апробувати елементарні способи виходу з них.
 •  Виховуємо основні фізичні якості: вправніть, витривалість, доступні вікові силу та швидкість, схильність до рухової активності.
 •  Підтримуємо інтерес дитини до здорового способу життя, виробляємо в неї звички протистояти нездоровим впливам.
 •  Привчаємо розуміти значення міцного здоров'я, виховуємо бажання берегти, підтримувати, доступними способами поліпшувати його.
   

Громадянське виховання

Обов'язок - громадянська необхідність відповідати за свої дії, вчинки. Видатний німецький мислитель Г. Гегель відокремив чотири різновиди обов'язків: 

 • Обов'язок перед самим собою;
 •  Перед сім'єю;
 •  Перед державою;
 •  Перед іншими людьми. 

Які ж обов'язки мають діти, чи взаємопов'язані права та обов'язки? От на що пропонував звернути увагу видатний педагог В. Сухомлинський:

Десять НЕ МОЖНА Сухомлинського: 

 • не можна байдикувати, коли всі працюють;
 •  не можна сміятися над старістю;
 •  не можна вступати в суперечки з дорослими;
 •  не можна виявляти невдоволення через те, що в тебе немає якоїсь речі;
 •  не можна допускати, щоб мати давала тобі те, що вона не може дати собі;
 •  не можна робити те, що засуджують старші;
 •  не можна залишати літню людину самотньою, якщо в неї немає нікого, крім тебе;
 •  не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу дорослих;
 •  не можна сидіти обідати, не запросивши старшого;
 •  не можна чекати, доки з тобой привітається старший, ти повинен привітатися першим.
   

                                            (Пам’ятка батькам MaxyBaby.net.ua)

На фото вихованці групи "Дзвіночки" (вихователі Ведмідь Ніна Миколаївна, Кокорєва Лариса Володимирівна, помічник вихователів Тищенко Валентина Артемівна) під час навчального заняття.

Переглядів: 1048 | Додав: Vika | Рейтинг: 5.0/7
Всього коментарів: 5
0
5 Наталия   [Матеріал]
Хочу всім подякувати за допомогу у підготовці до проведення відкритого заняття "Права дітей", а саме: Вікторії Олексіївні, Тамарі Дмитрівні, Наталії Михайлівні, Наталії Анатоліївні, Людмилі Броніславівні і Ганні Вікторівні. Дякую Вам!

1
4 Наталия   [Матеріал]
Дякую, Ларисо Дмитрівно, за приємні слова.

1
3 GusevaL   [Матеріал]
Сьогодні ми побачили цікаве заняття з дітьми по темі "Права дітей", яке підготувала і провела молодий фахівець, практичний психолог нашого дитячого садка - Семендяй Наталія Михайлівна. На мій погляд, Наталія робить серйозні успіхи. Спасибі Вам, Наталія Михайлівна! Ви мене дуже порадували!

1
2 aramat   [Матеріал]
Дітлахам дошкільного віку ще не зрозумілий зміст слова " право", тому пояснюємо на ігрових ситуаціях. І вже через деякий час можна почути від Вані: "Я маю право лікуватися вдома". А за ним і інші діти пригадують вислови: "Я маю право на тата і маму", "А Я маю право гратися іграшками"...

1
1 Tany   [Матеріал]
Хочу сказати, як мати дитини , яка відвідує групу №9, що дитячий садок повністю задовольняє потреби у нагляді , створенні умов для фізичного, розумового і духовного розвитку моєї дитини. Мій син здобуває гарну дошкільну освіту та належне перебування і виховання, на яке має право!Дякую працівникам групи №9 "Ягідка" yes up

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Сентябрь

КРУНК