...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
Головна » 2012 » Серпень » 1 » Всеукраїнські інтернет - збори для батьків майбутніх першокласників.
8:11 PM
Всеукраїнські інтернет - збори для батьків майбутніх першокласників.
 
  Результати минулорічного захо­ду: у віртуальних зборах, за словами заступника директора Депар­таменту загальної середньої та дошкільної освіти Тамари Панасюк, взяли участь тисячі грома­дян. Узагальнення результатів і інформаційно-технічний супро­від он-лайн-спілкування здій­снювали Департамент загальної середньої та дошкільної осві­ти МОНмолодьспорту спіль­но з відділенням інформаційно-аналітичних систем Управління освітньою галуззю Інституту ін­новаційних технологій і змісту освіти. Матеріали для обгово­рення розмістили на сторінках інтернет-порталу «Єдине освіт­нє інформаційне вікно Украї­ни». Опрацювавши результати, пересвідчилися, наскільки акту­альна інформація про навчаль­ний заклад, умови перебування в ньому дітей, склад програм під­готовки дошкільнят, а головне – співпрацю вихователів із вчите­лями і батьками.

  Вступ до першого класу – це дійсно початок нового ета­пу в житті кожної дитини. На запитання «Що вас найбільше турбує, тривожить при підго­товці дитини до школи?» біль­шість батьків відповіли: «Готов­ність її до навчання і процес адаптації в першому класі». Дуже жваво обговорювалася й тема навчання з першого кла­су комп’ютерній грамоті, а також іноземним мовам. Усі ці ре­зультати також опубліковано на сайті міністерства.

На запитання «Якою формою дошкільної освіти охоплена ваша дитина?» 75 % респондентів по­відомили, що їхні діти відвідують дитячий садок.

Більшість учасників інтернет-опитування (47 %) на запитан­ня «З яким настроєм ваша ди­тина відвідує заклад?» відповіла, що з радістю, 34 % – з добрим, 18 % – з нормальним і лише один відсоток – із поганим на­строєм. Зауважили, що психоло­гічний стан дитини залежить від вихователя, атмосфери в дитсад­ку, а також від того, що дітям до­водиться надто рано прокидатися.

96 % респондентів повідомили, що їх улаштовують умови в до­шкільних закладах, а 4 % батьків стурбовані недостатнім фінансу­ванням дитячих садків. Значна кількість незадоволена зборами коштів на потреби дитсадка.

Висловилися батьки також і про отримувану ними інформа­цію щодо того, як живуть і чим займаються їхні діти в дитячому садку, а також про те, як і чому там навчають. Переважна біль­шість респондентів виявилася за­доволеною програмами, за яки­ми їхніх дітей готують до школи, хоча доволі значна частина і вва­жала, що треба зробити певні корективи, які відповідали б ви­могам учителів першокласників.

Головним виявилося те, що дві третини респондентів на запи­тання «Чи необхідно дітей стар­шого дошкільного віку навчати комп’ютерній грамоті?» відпові­ли «так», і лише третина бать­ків вважала це зайвим наван­таженням, яке впливає на стан здоров’я дитини. Значно більше прихильників у пропозиції на­вчання дошкільнят іноземним мовам.

Що цікаво: одностайною ви­явилася позитивна думка про необхідність дошкільної підго­товки. Втім, дехто вважає ко­рисним для своєї дитини до­даткове навантаження, тож і водять малюків до спеціальних груп чи центрів розвитку, або ж навіть до майбутнього пер­шого вчителя.

Природно, що батьків хвилю­ють і такі аспекти, як здоров’я дитини, її харчування, фізичні навантаження, санітарно-гігіє­нічні умови.

Рік тому представників мініс­терства потішив той факт, що кількість скарг на порушення при прийомі дітей до школи була досить невеликою, хоча й не можна сказати, буцімто їх зовсім немає. Загалом це сто­сувалося завищених вимог, тес­тувань і бюрократичних нюан­сів. Проте здебільшого місцеві управління освіти й керівни­цтво шкіл упоралися з такими відхиленнями від правил.

Переважну більшість батьків зазвичай тривожить, до якого колективу потрапить дитина, як проходитиме її адаптація, чи витримає здоров’я першоклас­ника навчальне навантаження. Переймаються й тим, що занад­то дорого коштує шкільна фор­ма й необхідне приладдя. Ціка­вим став той факт, що батьків турбує необхідність постійно­го підвищення кваліфікації і вихователів дитсадків, і вчите­лів початкових класів. Загалом респонденти були цілком одно­стайні в одному: таке віртуальне спілкування надзвичайно корис­не й для них, і для педагогів, і головне – для дітей. Із цим важ­ко не погодитися, адже кінце­вим результатом минулорічного он-лайн-зв’язку освітян із гро­мадськістю стало врахування за­уважень громадян, поліпшення підготовчих програм, покращен­ня співпраці дитсадків зі шко­лами, а також розробка нова­цій, які сприяли відпрацюванню не лише кращої підготовки до­шкільнят, а й поліпшенню умов у початкових класах школи.

Детальніше:

Переглядів: 901 | Додав: GusevaL | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Сентябрь

КРУНК